Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock -Świerk

Polska
tel.: (+48) 222731700
fax: (+48) 227180350

KRS: 0000171393

NIP: 532-010-01-25

REGON: 001024043

http://www.polatom.pl