Źródła multigamma

Mieszanina radionuklidów – punktowe źródło multigamma

punktowe źródło multigamma

 

Opis

 

Radionuklid:

241Am, 109Cd, 57Co, 60Co, 51Cr, 137Cs, 54Mn, 113Sn, 85Sr, 88Y, 65Zn

 

Aktywność :

241Am — 5,0 kBq
109Cd — 20,0 kBq
57Co — 0,8 kBq
60Co — 5,5 kBq
51Cr — 20,0 kBq
137Cs — 5,0 kBq
54Mn — 5,0 kBq
113Sn — 3,5 kBq
85Sr — 3,0 kBq
88Y — 10,0 kBq
65Zn — 10,0 kBq

Charakterystyka produktu:

Wzorcowe objętościowe źródła multigamma, scharakteryzowane przez wartości aktywności poszczególnych radionuklidów składowych, wykorzystywane są do wzorcowania spektrometrów promieniowania X i γ.

Wzorcowe punktowe źródła multigamma, scharakteryzowane są za pomocą wartości aktywności promieniotwórczej (kBq) dla poszczególnych radionuklidów wchodzących w skład mieszaniny. Część aktywna o średnicy 4 mm, powstała z odparowania wzorcowego roztworu multigamma, umieszczona jest centralnie między dwoma krążkami z folii polietylenowej o grubości 0,3 mm każdy. Oba krążki są ze sobą zgrzane i umieszczone w pierścieniu z aluminium, co uniemożliwia wydostanie się materiału promieniotwórczego. Złożone źródło ma średnicę 30 mm i wysokość 2,5 mm.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

3–5%