Źródła multigamma

Mieszanina radionuklidów (roztwór) – źródło multigamma

roztwór multigamma

 

Opis

 

Radionuklid:

241Am, 109Cd, 57Co, 60Co, 51Cr, 137Cs, 54Mn, 113Sn, 85Sr, 88Y, 65Zn

 

Aktywność :

241Am — 5,0 kBq
109Cd — 20,0 kBq
57Co — 0,8 kBq
60Co — 5,5 kBq
51Cr — 20,0 kBq
137Cs — 5,0 kBq
54Mn — 5,0 kBq
113Sn — 3,5 kBq
85Sr — 3,0 kBq
88Y — 10,0 kBq
65Zn — 10,0 kBq

Charakterystyka produktu:

Mieszanina radionuklidów jest wykonywana z zachowaniem proporcji umożliwiających otrzymanie zbliżonej liczby zliczeń od każdej linii emisyjnej.

Wzorcowe roztwory multigamma scharakteryzowane są za pomocą wartości aktywności promieniotwórczej (kBq) dla poszczególnych radionuklidów wchodzących w skład mieszaniny. Roztwory są dostarczane w zatopionych ampułkach szklanych. Roztwory o wysokiej aktywności dostarczane są w zakapslowanych penicylinówkach dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

3–5%