Radiofarmaceutyki

IodoPol (I-131) – kapsułki do terapii

sodu jodek Na131I

37–7400 MBq/mL – kapsułki twarde

SKU: MI-4T Kategorie: , ,

Opis

Wskazania do stosowania:

Terapia tarczycy jodkiem (131I) sodu jest wskazana u dorosłych i dzieci:

   • w nadczynności tarczycy: leczenie choroby Gravesa-Basedowa, toksycznego wola wieloguzkowego lub pojedynczego guzka autonomicznego;
   • w leczeniu dużego wola (nietoksycznego);
   • w leczeniu brodawkowatego i pęcherzykowego raka tarczycy, w tym przerzutów.

Leczenie jodkiem (131I) sodu jest często łączone z zabiegiem chirurgicznym i lekami tyreostatycznymi.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:
  • Jedna kapsułka zawiera sodu jodek (131I) 37–7400 MBq na datę kalibracji.
   Promieniotwórczy izotop jodu (131I) jest otrzymywany z tlenku telluru napromieniowanego neutronami w reaktorze jądrowym lub z produktów rozszczepienia uranu. Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8,02 dnia. Izotop ten rozpada się do stabilnego ksenonu-131, emitując promieniowanie gamma o energii 365 keV (81,7%), 637 keV (7,2%) i 284 keV (6,1%), oraz promieniowanie beta o maksymalnej energii 606 keV. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna kapsułka twarda zawiera do 97 mg sodu na kapsułkę. Jedna kapsułka twarda zawiera żółcień chinolinową (E 104) 0,2% na osłonkę kapsułki.
Postać farmaceutyczna:

Kapsułki twarde.

Średnio pomarańczowa, twarda kapsułka żelatynowa o długości około 18 mm, zawierająca biały proszek.

Substancje pomocnicze:

Zawartość kapsułki:

sodu węglan

sodu wodorowęglan

sodu wodorotlenek

disodu fosforan dwuwodny

sodu tiosiarczan

 

Skład żelatynowej osłonki kapsułki:

żółcień chinolinowa (E 104)

erytrozyna (E 127)

tytanu dwutlenek (E 171)

żelatyna

Dawkowanie i sposób podania:

Ten produkt leczniczy powinien być podawany wyłącznie przez upoważniony personel medyczny w określonych warunkach klinicznych.

 

Szczegółowe informacje o dawkowaniu i sposobie podania wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Okres ważności:

21 dni (od daty wytworzenia).

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym.

 

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Fiolka polipropylenowa umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym, zamknięta korkiem ołowianym, który zawiera wkładkę polipropylenową z absorbentem jodu. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułek.

Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w Ulotce dla użytkownika.

Sprawdź harmonogram produkcji i dostaw: