Roztwory wzorcowe

Selen (Sn-75) – roztwór wzorcowy

promieniotwórczy roztwór wzorcowy

 

SKU: SE75SR Kategorie: ,

Opis

 

Radionuklid:

75Se

Okres półrozpadu:

119,8 dni

Skład roztworu nośnikowego:

25 μg 75Se — jako Na275SeCO3 w 1 mL H2O NaOH (pH=9)

Aktywność:

1–400 kBq

Charakterystyka produktu:

Standardowo roztwór dostarczany jest w objętości nie przekraczającej 10 mL, w zatopionej ampułce szklanej. Roztwór o wysokiej aktywności dostarczany jest w zakapslowanych penicylinówkach, co ułatwia ich wykorzystanie i zwiększa bezpieczeństwo. Objętość roztworu wzorcowego w naczyniu oznaczana jest przy założeniu gęstości równej 1 g × cm-3. 

Podana wartość aktywności 1 g roztworu odnosi się jedynie do radionuklidu podstawowego i nie uwzględnia produktów rozpadu oraz ewentualnych zanieczyszczeń radionuklidowych.

Rzeczywisty skład roztworu nośnikowego może ulec zmianie – wykorzystany przez użytkownika do rozcieńczeń promieniotwórczego roztworu wzorcowego powinien mieć skład zgodny z informacją podaną na świadectwie wzorcowania.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,2%