Źródła punktowe

Stront (Sr-89) – źródło punktowe

źródło punktowe ß-emiterów

 

SKU: SR89BSP Kategorie: ,

Opis

Radionuklid:

89Sr

Okres półrozpadu:

50,6 dni

Aktywność:

1–400 kBq

Charakterystyka produktu:

Źródła ß-emiterów wykorzystywane są do kalibracji energetycznej i wydajnościowej detektorów promieniowania ß i innych układów pomiarowych. Scharakteryzowane są za pomocą wartości aktywności podstawowego radionuklidu (kBq). Na specjalne życzenie klienta mogą zostać scharakteryzowane za pomocą wartości strumienia cząstek emitowanych w kącie bryłowym 2π (s-1). Część aktywną stanowi odparowany roztwór promieniotwórczy.

Obudowę źródła stanowi walec z pleksi o średnicy 20 mm i wysokości 6,5 mm. Część aktywna o średnicy 3 mm umieszczona jest centralnie w zagłębieniu, a następnie przykryta folią Mylar o grubości 3,5 μm (500 μg × cm-2). Folię dodatkowo zabezpiecza pierścień z pleksi. Dodatkowo źródło posiada zdejmowane wieczko dla bezpieczeństwa i wygody przy transporcie i przechowywaniu.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,5%