Roztwory wzorcowe

Stront (Sr-90) + Itr (Y-90) – roztwór wzorcowy

promieniotwórczy roztwór wzorcowy

 

SKU: SR90SR Kategorie: , ,

Opis

 

Radionuklid:

90Sr + 90Y

 

Okres półrozpadu:

28,8 lat (w równowadze)

Skład roztworu nośnikowego:

25 μg 90Sr — jako 90SrCl2 + 25 μg 90Y jako 90YCl3 w 1 mL 0,1M HCL

Aktywność:

1–400 kBq

Charakterystyka produktu:

Standardowo roztwór dostarczany jest w objętości nie przekraczającej 10 mL, w zatopionej ampułce szklanej. Roztwór o wysokiej aktywności dostarczany jest w zakapslowanych penicylinówkach, co ułatwia ich wykorzystanie i zwiększa bezpieczeństwo. Objętość roztworu wzorcowego w naczyniu oznaczana jest przy założeniu gęstości równej 1 g × cm-3. 

Podana wartość aktywności 1 g roztworu odnosi się jedynie do radionuklidu podstawowego i nie uwzględnia produktów rozpadu oraz ewentualnych zanieczyszczeń radionuklidowych.

Rzeczywisty skład roztworu nośnikowego może ulec zmianie – wykorzystany przez użytkownika do rozcieńczeń promieniotwórczego roztworu wzorcowego powinien mieć skład zgodny z informacją podaną na świadectwie wzorcowania.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,2%