Źródła punktowe

Itr (Y-88) – źródło punktowe w folii polietylenowej

źródło punktowe γ-emiterów

w folii polietylenowej

SKU: Y88GSF Kategorie: ,

Opis

Radionuklid:

88Y

Okres półrozpadu:

106,6 dni

Aktywność:

1–400 kBq

Charakterystyka produktu:

Źródła γ-emiterów wykorzystywane są do kalibracji energetycznej i wydajnościowej detektorów promieniowania γ i innych układów pomiarowych. Scharakteryzowane są za pomocą wartości aktywności podstawowego radionuklidu (kBq). Część aktywną stanowi odparowany roztwór promieniotwórczy.

Część aktywna o średnicy maksymalnie 4 mm umieszczona jest centralnie między dwoma krążkami z folii polietylenowej o grubości 0,3 mm każdy. Oba krążki są ze sobą zgrzane i umieszczone w pierścieniu z aluminium, co uniemożliwia wydostanie się materiału promieniotwórczego. Złożone źródło ma średnicę 30 mm i wysokość 2,5 mm.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,0%