Badania

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM oferuje:

  • zaprojektowanie doświadczenia na zwierzętach (myszy, szczury) z użyciem związków radioaktywnych,
  • wysoki standard przetrzymywania zwierząt przeznaczonych do doświadczeń dzięki odpowiednio doposażonej zwierzętarni: klatki konwencjonalne i systemy indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), klatki metaboliczne dla myszy,
  • zwierzęta o statucie zdrowym SPF, sprowadzane z renomowanych ośrodków hodowlanych na świecie: Charles River i Janvier Labs,
  • zwierzęta o statucie zdrowym konwencjonalne, sprowadzane z renomowanych ośrodków hodowlanych na świecie i w Polsce,
  • grupy zwierząt eksperymentalnych dobierane wg. wieku, masy ciała, płci,
  • specjalistyczną aparaturę do badania zakumulowanej radioaktywności w ciele zwierząt: układ scyntylacyjny wyposażony w sondę do pomiarów aktywności radionuklidów: 99mTc, 131I, 177Lu, 90Y, 68Ga, 18F, 64Cu, 111In, aparaturę do obrazowania optycznego,
  • personel posiadający kwalifikacje do prowadzenia następujących procedur: dystrybucja narządowa, podskórne wywoływanie guzów nowotworowych, podania badanych preparatów droga dożylną, dootrzewnową, do żołądkową i podskórną, pobieranie krwi,
  • wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie doświadczeń na zwierzętach transgenicznych.

  Wszystkie pomieszczenia do utrzymania zwierząt w eksperymencie i pokoje laboratoryjne są klimatyzowane poprzez nowoczesny system zapewniający optymalne warunki do utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Zarówno część zwierzętarni jak i część eksperymentalna są objęte stałym monitoringiem warunków środowiskowych.

  Certyfikaty i zarządzenia

  Decyzją nr 7/2011 z 11 marca 2011 roku wydaną przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM wpisany został do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach (myszy, szczury) pod numerem identyfikacyjnym 0162.

  Decyzją nr 126/2019 z 13 listopada 2019 roku wydaną przez Ministra Środowiska Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM otrzymał zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej (nr w Rejestrze ZIG 04-33/2019).

  Posiadamy Certyfikat GMP potwierdzający spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC, w tym w zakresie badań kontrolnych (dystrybucja narządowa) produktów radiofarmaceutycznych:

  • technetium (99mTc) colloidal tin injection,
  • technetium (99mTc) microspheres injection,
  • technetium (99mTc) succimer injection.

  W Ośrodku Radioizotopów POLATOM Zarządzeniem nr 03/2022 został ustanowiony zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt.