PREMIA NA HORYZONCIE 2

PRISMAP – Europejski program izotopów medycznych: Produkcja izotopów o wysokiej czystości metodą separacji mas

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „PRISMAP – Europejski program izotopów medycznych: Produkcja izotopów o wysokiej czystości metodą separacji mas” w ramach programu „HORYZONT 2020”.

Projekt PRISMAP to europejski program badań nad radionuklidami (izotopami promieniotwórczymi) o wysokiej czystości otrzymywanymi innowacyjną techniką separacji mas. W skład konsorcjum wchodzą kluczowe europejskie ośrodki dysponujące źródłami neutronów, wyposażeniem do separacji masowej izotopów oraz akceleratorami i cyklotronami o dużej mocy, a także wiodące biomedyczne instytuty badawcze oraz instytucje opieki zdrowotnej zainteresowane aktywnym wdrażaniem nowych radionuklidów do diagnostyki i praktyki leczniczej.

PRISMAP będzie stanowił węzeł komunikacyjny dla społeczności użytkowników rozproszonej pomiędzy uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, przemysłem i szpitalami, w podobny sposób, w jaki w USA National Isotope Development Center, wspierane przez Departament Energii (DOE), zapewniło dostęp do nowych radionuklidów swoim użytkownikom. PRISMAP skupia 23 partnerów z 13 krajów europejskich, jedno Europejskie Laboratorium Badawcze i organizację międzynarodową. Program PRISMAP jest wspierany przez wiodące stowarzyszenia i instytucje, takie jak Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Nuklearnej (EANM) i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Dofinansowanie – 296 886,00 PLN
Całkowita wartość – 296 886,00 PLN