PREMIA NA HORYZONCIE 2

Analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków w wyniku narażenia towarzyszącego procedurom medycznym u pacjentów z chłoniakami lub guzami mózgu

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków w wyniku narażenia towarzyszącego procedurom medycznym u pacjentów z chłoniakami lub guzami mózgu” w ramach programu „HORYZONT 2020”.

SINFONIA to czteroletni projekt badawczy, którego głównym celem jest opracowanie nowych metodologii i narzędzi do pełnej oceny zwiększonego ryzyka szkodliwych efektów narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów, personelu medycznego i opiekunów, społeczeństwa oraz środowiska w przebiegu postępowania z pacjentami, u których zdiagnozowano lub zachodzi podejrzenie chłoniaka lub nowotworu mózgu. Ponowne przeanalizowanie i ocena ryzyka związanego z ekspozycją medyczną jest konieczne ze względu na wzrost zastosowań promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii.

Dofinansowanie – 157 515,00 PLN
Całkowita wartość – 157 515,00 PLN