POLATOM ma swój profil w serwisie LinkedIn

Z przyjemnością informujemy, że w serwisie internetowym LinkedIn prowadzony jest profil Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Osoby korzystające z serwisu LinkedIn gorąco zachęcamy do obserwacji naszego profilu i dzielenie się publikowanymi tam treściami. Dołączcie do naszej społeczności.


OR POLATOM jest znaczącym w świecie dostawcą wysokiej jakości radiofarmaceutyków i zestawów diagnostycznych do zastosowań w medycynie nuklearnej oraz ważnym producentem radioizotopów stosowanych w nauce i przemyśle. Radioizotopy wykorzystywane w produktach leczniczych POLATOMu w znacznej części wytwarzane są w działającym w NCBJ reaktorze badawczym Maria – stale modernizowanym, jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Europie. Produkcja radioizotopów i radiofarmaceutyków w Świerku prowadzona jest już od 60 lat. Obecnie POLATOM w pełni pokrywa potrzeby polskiego rynku i eksportuje produkty do 80 krajów na sześciu kontynentach.