Ośrodek Radioizotopów POLATOM uznany jako „Znany Nadawca”

Z przyjemnością informujemy, że po długim i skomplikowanym procesie, Urząd Lotnictwa Cywilnego nadał Ośrodkowi Radioizotopów POLATOM status „Znanego Nadawcy”.

Dzięki temu certyfikatowi, możemy stawić czoło licznym wyzwaniom logistycznym, jednocześnie nie podlegając dodatkowej kontroli bezpieczeństwa. Oznacza to: m.in. krótszy czas obsługi ładunku oraz zapewnienie integralności przesyłki przez cały czas transportu.

Tym samym POLATOM zyska większą wiarygodność na rynku transportu frachtu lotniczego, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy.