POLATOM z patentem

Gratulacje dla naszego zespołu R&D POLATOM! Otrzymaliśmy patent US 11 426 395 B2 na zestaw PSMA-T4 do znakowania 99mTc.
Rak prostaty jest drugim co do częstości nowotworem u mężczyzn w Polsce i na świecie. Wskaźniki zachorowalności ciągle rosną, a dane szacunkowe mówią, że w najbliższych latach będzie to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn. Wraz z wprowadzeniem obrazowania molekularnego o wysokiej czułości po podaniu znakowanego radioaktywnie antygenu błonowego prostaty (PSMA), możliwe stało się uzyskanie wczesnych informacji funkcjonalnych dotyczących rozwoju choroby i wykrywania nawrotów. Obecnie w diagnostyce raka gruczołu krokowego stosowany jest szereg różnych radiofarmaceutyków: [18F/11C] — cholina, 11C-octany, [18F]F-fluciclovine (FACBC), pochodne testosteronu, [18F]FCl ale największe znaczenie odgrywa antygen błonowy PSMA (prostate-specific membrane antigen), którego ekspresja na komórkach nowotworowych raka stercza jest znacznie zwiększona.
W ciągu ostatniej dekady badania radiofarmaceutyczne i radiochemiczne skierowane były na opracowanie mało cząsteczkowych ligandów lub inhibitorów wiązania będących analogami do PSMA. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zespół badawczy POLATOM w składzie: Arkadiusz Sikora, Michał Maurin, Antoni Jaroń, Justyna Pijarowska-Kruszyna, Monika Wyczółkowska, Barbara Janota, Marcin Radzik, Piotr Garnuszek, Urszula Karczmarczyk opracował znacznik [99mTc]Tc-PSMA-T4 charakteryzujący się wysoką swoistością, dobrym lokowaniem w guzach oraz optymalną farmakokinetyką w tkankach zdrowych.
Wyniki licznych badań pokazują, że nowy znacznik [99mTc]Tc-PSMA-T4 który w łatwy sposób można otrzymać poprzez radioznakowanie zestawu wykazuje wysoką czułość i swoistość, duży potencjał diagnostyczny, a także może znaleźć szerokie zastosowanie w klinice.
Gratulacje!