POLATOM zabezpieczył dostawy produktów faramceutycznych z I-131 w czasie konserwacji reaktora MARIA!

Szanowni Klienci,

POLATOM dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować terminową produkcję i dostawy produktów farmaceutycznych z I-131. Nie wstrzymujemy ani nie spowalniamy naszych zobowiązań produkcyjnych i kontraktowych w związku z planowaną konserwacją reaktora MARIA.

Zgodnie z zapowiadanymi wcześniej planami, reaktor MARIA zostanie wyłączony na okres od września 2022 do lutego 2023. Jest to okresowa konserwacja reaktora, która nie wpłynie na nasze zdolności produkcyjne. Dostawy produktów I-131 we wskazanym okresie zostały już zaplanowane i zabezpieczone. Planowane zmiany w harmonogramach dostaw są na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej. Naszym klientom doradzamy weryfikację zaplanowanych procedur terapeutycznych z bieżącym harmonogramem produkcji i dostaw.

Zapewniamy, że jesteśmy w pełni przygotowani do zaspokojenia potrzeb naszych klientów oraz utrzymania tego samego poziomu produkcji i jakości naszych usług logistycznych.